MADRID

C/ Aguacate 41
Edificio 3, portal B, 3º 3ª
28054 Madrid.
Tel: 34 659 216 939
Email: info@decibel.es

BARCELONA

Avda. Castell de Barberà 10
08210 Barberà del Vallès.
Tel: 34 659 216 939
Email: info@decibel.es

Impacte Acústic nova Sala Polivalent

El present projecte té com objectiu la realització de l'estudi d'impacte acústic de la futura activitat coma a sala polivalent per realitzar actes i espai d’oci, avaluant la compatibilitat de l'activitat amb el seu entorn i gestionant les situacions de conflicte que puguin existir.

L'elaboració de l'estudi acústic va comprendre els següents aspectes:

- Avaluació de les característiques d'aïllament de l'antic mercat a la situació de partida.

- Definició i caracterització dels focus de contaminació acústica i nivells d'emissió previsibles a l'interior de l'activitat.

- Amb les limitacions arquitectòniques existents, estudi de les possibles solucions d'insonoritzar que ens permetin optimitzar l'aïllament a aconseguir respecte a les àrees confrontants.

- Estimació dels nivells d'immissió que s'obtindran en els recintes adjacents i l’exterior amb les solucions d'aïllament plantejades davant els nivells d'emissió previsibles

- Comparació dels resultats obtinguts amb els descrits en Ordenança de sorolls aplicable, analitzant la viabilitat del compliment de normativa davant els plantejaments de funcionament proposats.

TOP